Ekstra ordinærgeneralforsamling RUBIC AS

Man stemmer ved å legge inn selskapsinformasjon. Stemmer man ved selskap skal man legge inn både  Selskaps navn og Orgnummer og hvem fra selskapet som stemmer. Skal man stemme for flere selskaper trykker man på legg til. Når man er ferdig med å stemme trykker man «Send»

Generalforsamling - Rubic AS

Generalforsamling RUBIC AS - Stemmer

Din stemme