Rubic + Swedbank Pay / PayEx = Sant

Rubic har inngått samarbeid med PayEx om betalingsløsninger. Samarbeidet omfatter faktureringsløsning, i tillegg til kort- og Vipps-betalinger gjennom PayEx varemerke Swedbank Pay.

Trygghet for kunden

Alle deres fakturaer vil bli håndtert i separate reskontro, med deres eget unike klientmedelskonto hos PayEx. Dette garanterer at løsningen ivaretas i henhold til de direktiv og lovverk som regulerer håndtering av klientmidler.

Deres pris

Vipps

5 % + 3 kr

Bank-/Kreditkort

5 % + 2 kr

OCR / Faktura

15 kr per innbetaling + 125 kr per måned

Andre priser

Se vår prisliste

Om prosessen

Avtalesøknad

Før dere begynner kan det være lurt å finne frem noen dokumenter som må legges ved søknaden.

  • Vedtekter
  • Signert protokoll fra årsmøte
  • Regnskap og balanse fra siste år

Anbefaler også at dere åpner brreg.no i et eget vindu for å ha tilgang på korrekt data som skal fylles inn i søknaden samt i forhold til signaturrettigheter.

Avtalesøknaden kan fylles ut av hvem som helst, men må signeres av enten daglig leder eller prokurist alene eller den/de som har signaturrett i foreningen. Om dere ikke har definert signaturrettigheter så må samtlige av styrets medlemmer signere denne avtalen.

 

Se veileder for hvordan denne søknaden fylles ut

Send inn søknad

Dere vil motta en link for søknadsutfylling av Rubic sin supportavdeling. 

Onboarding

Når avtalen er fylt ut og signert blir den sendt til Swedbank Pay. De vil gå gjennom søknaden og tar kontakt dersom de har supplerende spørsmål eller trenger tilleggsdokumenter. Forventet leveringstid er ca tre uker

NB! Viktig å gi tilbakemelding så raskt som mulig for kortere behandlingstid.

Godkjent

Rubic vil da ta kontakt med kunde for å avtale tidspunkt for overføring til Rubic Pay.

 

Klart!

Rubic lanserer Rubic Pay på avtalt dato som er satt mellom Kunde og Rubic. 

Ofte stilte spørsmål