Forside / Mobilapp

Mobilapp

Rubics medlemssystem blir brukt av stadig flere. Særlig populær er mobilappen, som enkelt gir deg oversikt, og det meste tilgjengelig rett i lomma. Derfor har vi 2021 investert i en ny app, som heter Rubic Connect.

Alt på en plass

Rubic Connect appen skal gjøre det enklere å kommunisere og organisere funksjonærer og frivillige på arrangement. Gjør frivillighets jobben enkelt, få oversikt over de frivillige og de planlagte dugnader i klubben og få folk til å melde seg på. Frivillighets system er integrert mot Rubics medlemssystem, som betyr at du alltid har oppdatert kontakt informasjon lett tilgjengelig.

Frivillighets jobben gjort enkelt med:

Kommunikasjon

Under mindre og større arrangementer er det viktig å kunne sende ut beskjed til de frivillige før, under og etter. I vår app kan medlemmer kommunisere i både grupper og mellom enkeltmedlemmer. Foreningen har en fleksibel mulighet til å sette opp kommunikasjonsgrupper eller det å kommunisere til alle. Om man ønsker har man også mulighet å sende ut pushvarsel til medlemmene om det er noe viktig man ønsker å informere om. Gjennom en enkel nyhetsfeed som man kjenner fra Facebook, får medlemmene med seg de viktige nyhetene.

Aktivitetsoversikt med av- og påmelding:

Alle medlemmer vil kunne finne foreningen sine arrangementer og de kan melde seg rett på arrangementet ved et tastetrykk. De vil også kunne betale via vipps eller kort. Gjennom Rubic Connect appen har man også mulighet til å registrer oppmøte på for eksempel større arrangementer ved hjelp av en innregistrering via en QR kode.

Påmelding på vakter 

I Rubic er det mulighet for til at den frivillige kan melde seg rett på en vakt. Dette gir rask og god oversikt over de frivillige. Alle som er frivillige kan gå inn på hjemmesiden å melde seg på direkte selv. I Rubic Connect vil den frivillige finne en oversikt over alle vakter som man er påmeldt med oppmøtetidspunkt og dokumenter som tilhører vakten. For den som er ansvarlig for de frivillig vil det også være enkelt å kunne sende ut meldinger eller påminnelser til de frivillige før, under og etter arrangementet

Akkreditering 

I Rubic har vi en akkrediterings funksjon med navn og bilde. Gjennom Rubic`s akkrediterings løsning får man god oversikt over de frivillig under arrangementet, med tanke på hvem som har møtt opp på hvilke vakter. Til en hver tid har man full oversikt over oppmøte og hvem som er hvor, noe som er viktig i disse smittesporing tider. Oppmøte registrering kan også gjøres via koordinater, når frivillige skal registrere seg inn må de være i nærhetene av koordinatene som er oppgitt på forhånd.

Jeg ønsker informasjon

Vi leverer

Våre funksjoner

Alt man trenger på en plass

Digitalt medlemskort

I vår app vil alle medlemmer finne sitt digitale medlemskort som de kan bruke hos deres sponsorer eller for andre formål.

Kommunikasjon

I vår app kan medlemmer kommunisere i både grupper og mellom enkelt medlemmer. Foreningen har en fleksibel mulighet til å sette opp kommunikasjonsgrupper eller det å kommunisere til alle.

Ta betalt

Ta betalt for påmeldinger hvis det er arrangementer som koster penger. Da kan ingen melde seg på uten å ha betalt.

Møte registering

Skal dere ha et kurs med mange deltakere man enkelt sette opp innregistrering via QR kode.

Filvedlegg

Legg ved så mange Word, Excel og PDF-filer du vil. Enten det er oversikt over dugnader, plan for turneringer, eller annen type informasjon.

Kurs og aktivterer

Alle medlemmer vil kunne finne foreningen sine arrangementer og de kan melde seg rett på arrangementet ved et tastetrykk. De vil også kunne betale via vipps.

Min profil

I appen har man sin egen profil, hvor man selv kan redigere og oppdatere informasjon.

Maks antall og venteliste

Sett opp at maks antall på en aktivetet så holder Rubic orden på ventelisten. Hvis noen melder seg av vil den første på venteliste få et tilbud om være med.

Artikkel

Prøv GRATIS i 30 dager!

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene. 

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å

  • drive profesjonelt
  • yte god service til medlemmene
  • frigjøre mest mulig tid hos administrasjon og frivillige
  • sørge for god kommunikasjon og samhandling mot grupper/medlemmer, grupper og mellom medlemmer

Logg inn