Friskis & Svettis Onboarding

Steg 1 – Innsending av informasjon (Åpnet)

 1. Trykk på denne linken og fyll ut skjemaet: https://app.rubic.no/OrganizationApplication/ApplicationSignUp (se bort fra overskriften “30 dager gratis”)
 2. Klubben vil så bli godkjent i Rubic og ansvarlig vil motta instrukser for innlogging på mail. 


Steg 2 – Melde inn systembyttet til NIF  (Åpnet)

 • Fra NIF sine sider: “NIF har en selvbetjeningsløsning for valg av medlemssystem, for alle idrettslag. Den som har lederfunksjon i styret, eller er ansatt som daglig leder, må logge seg inn i KlubbAdmin og foreta registreringen.
  Her er fullstendig instruks

 

Steg 3 – Import av medlemmer og medlemsdata (Åpnet)

 • Videre steg avhenger av om klubben tidligere har benyttet Pastell Data eller et annet medlemssystem. 

 

Pastell Data (Åpnet)

 • F&S Norge skal ha tilgang til å hente ut standard datasett fra PD på vegne av klubber. Målet her er et standard datasett for alle klubber slik at det blir de samme data tilgjengelig for hver enkelt klubb.
 • Rubic får disse data som en Excel-fil pr klubb og importerer.
 • Klubbene skal integreres med Idrettens Sentrale Database (NIF) men avhengig av omfanget av inaktive medlemmer som importeres må det gjøres en vurdering om vi skal kjøre en periode uten integrasjon hvor klubbene kan vaske sine lister før de blir integrert. NB! Systembytte skal meldes til NIF uansett. 
 • Hvilke data er aktuelle å hente fra Pastelldata?
  • Dette forutsetter at data er tilgjengelige fra PD i de grensesnitt som er gitt.
  • Aktive inntil to år siden – Betalt 2019 eller senere. Få også med et felt som angir når de sist betalte medlemskap
  • Historikk på aktivitetskort. Siste type aktivitetskort + når dette kortet utløper

Annet system (åpnet)

Steg 4 – Rubic setter opp (Åpnet)

 • Når stegene over er gjennomført setter vi opp organisasjonen i Rubic, legger inn medlemmer og oppretter integrasjon med NIF. Vi melder tilbake når jobben er gjort. 

Steg 5 – Opplæring (Åpnet)