Akkreditering

Akkreditering

Under større arrangementer er man helt avhengig av å ha akkreditering av de frivillige, besøkende, artister eller utøvere. Dette er tatt høyde for i Rubic sine løsninger, Det er tatt høyde for, med mulighet for et digitalt eller fysisk akkrediteringskort med mulighet for bilde av personen på kortet.

 

Registreringen av akkrediteringen skjer direkte i Rubic. Akkrediteringsfunksjonen til Rubic gjør det enkelt å holde kontroll på hvem som er hvor og hvem som skal ha tilgang til de forskjellige områdene i arenaene. Med Rubic Connect appen er det mulig å  gjennomfører kontroll på akkrediteringsskortene, dette gjøres via en QR-kode som er printet på kortet. Denne QR-koden er alltid oppdatert i henhold til systemet.
Rubic har også en integrasjon opp mot FIS sitt system for deltakere, støtteapparat og øvrige roller.

Digital akkreditering

I appen Rubic Connect vil man finne sitt digitale akkrediteringskort. Fordelen ved å bruke digital akkreditering er at man enkelt kan oppdatere tilganger til vedkommende uten å måtte printe ut nytt kort. 

Skreddersydd kort 

I Rubic sitt akkrediteringssystem har du som arrangør mulighet til å velge design og innhold på kortene selv, som både kan printes og brukes digitalt.
Alle formater er mulig for tilpasning av hva som skal komme frem på akkrediteringskort.

Utskrift av akkrediteringskort

Akkrediteringen kan skrives ut via printer. Vi har mulighet til å tilpasse printere.

Rubic sin akkrediterings løsning er en under komponent av Rubic Frivillighet.  Det betyr at Rubic Akkreditering funger kun sammen med Rubic Frivillighet. 

 

Ta kontakt

Vi leverer

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende