Kompis

Når du inngår en kompisavtale med Rubic får du en partner i hverdagen. Vi lytter alltid til deres ønsker og gir råd og veiledning om det skulle være noe dere lurer på. Samarbeidet kan vare så lenge dere ønsker støtte og har behov for vår hjelp.

Sett bort de oppgavene dere ikke har tid eller lyst til å utføre, og la heller oss gjøre det. Med vår kompetanse og innsikt i hva som skal til for å lykkes, er dere i de tryggeste hender.

Norske foreninger, organisasjoner og idrettslag drives i stor grad på frivillig basis. For de frivillige er engasjementet meningsfylt og gir mye glede i hverdagen, men det krever også sitt. Frivillig arbeid spiser av fritiden, og bør være lystbetont for at man skal ønske å fortsette år etter år.

Om det blir for mye å gjøre, og det blir mer administrative oppgaver enn det gir glede, kan det hende folk dropper ut av vervene sine, eller unngår å stille til gjenvalg.

Det er her Rubic Kompis kommer inn! Overlat de tidkrevende oppgavene til oss, og få tilbake muligheten til å drive med det du en gang brant for og som var grunnen til at du tok på deg vervet.

Utfordrende å finne tid til de administrative oppgavene

Rubic tilbyr idrettsklubber, foreninger og arrangører en digital løsning som blant annet gjør det enkelt å ha oversikt over økonomi og medlemmer. Selv om Rubics system er enkelt og oversiktlig, må det naturligvis også være tid i organisasjonen til at dette følges opp. Det hjelper ikke at du ser hvor mange medlemmer som ikke har betalt, hvis du ikke får satt deg ned og purret på dem. Vi vet at det kan være vanskelig å finne tid til å følge opp de administrative oppgavene i både små og store organisasjoner. Derfor tilbyr vi nå å gjøre oppgavene for deg!

Dette gjør vi for deg i en Rubic Kompis-avtale

Vi i Rubic er opptatt av at ildsjeler skal lykkes og at de involverte skal få mest mulig tid til å holde på med det de brenner for. Derfor har vi opprettet Rubic Kompis. Det er en avtale hvor vi sammen blir enige om en plan som fungerer godt for dere. Dere kan sette bort oppgaver som fakturering, purring, rådgivning og rapportering til oss. Hvilke oppgaver dere vil at vi skal hjelpe dere med avhenger av hvor skoen trykker. I tillegg kan dere få utvidet opplæring i systemet. Når vi har lagt en plan kan dere være trygge på at den overholdes og at oppgaver blir utført til riktig tid. På denne måten slipper dere å bekymre dere for at utestående medlemskontingenter aldri kommer inn fordi purringen ikke ble sendt ut.

En måte å håndtere høy turnover i foreninger og klubber

Det er dessverre sånn at det er relativt høy turnover i norske idrettslag og foreninger. Dette er sannsynligvis fordi mange verv i ulike organisasjoner krever mye tid. Rubic er utviklet for å løse nettopp dette problemet. Med denne digitale løsningen krever ikke engasjementet like mye tid som det tradisjonelt sett har gjort. Det er imidlertid naturlig å regne med at det vil ta noe tid før de engasjerte foreldrene blir vant med systemet og opplever hvor tidsbesparende det kan være. I denne overgangsfasen er Rubic Kompis den perfekte løsningen for dere. Vi tar oss av det digitale systemet inntil dere har en stabil stab som kan ta over arbeidet.

 

 

 

 

Ta kontakt

Vi leverer

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende