Medlemssystem

Medlemssystem

Medlemslistene er forenings viktigste verktøy. Disse danner grunnlaget for all kommunikasjon og alle fakturautsendelser. Uavhengig om du er ansvarlig for en idrettsklubb eller en forening, vil oppdaterte medlemslister gjøre hverdagen enklere for alle.

Dette får du med Rubic sitt medlemssystem:

  • Medlemsregister Person
  • Medlemsregister Bedrift
  • Digitalt medlemskort
  • Rubic Connect App
  • Kommunikasjon via E-post, SMS og Rubic Connect
  • Betalingsløsning med bl.a. Vipps/Efaktura/Bankkort
  • Rapporter
  • Enkel brukerstøtte og support

 

Mindre administrativt arbeid

Med Rubic får medlemsansvarlig drahjelp av hele organisasjonen. Det gjør det enklere å holde informasjonen oppdatert og reduserer arbeidsmengden. Dersom medlemsansvarlig skal være alene om arbeidet vil han eller hun bruke over 50 % av tiden sin bare på å holde informasjonen oppdatert. Med Rubic synkroniseres alle lister og registre opp mot medlemsregisteret, slik at informasjonen automatisk er oppdatert hos alle i administrasjonen. Hvis du er medlemsansvarlig i en idrettsklubb vil det være nyttig når lagleder registrerer en ny spiller på laget. Denne personen vil da automatisk også befinne seg i medlemsregisteret, slik at han eller hun får nødvendig informasjon og mulighet til å betale medlemskontingent.

Fornøyde medlemmer

Som medlem i en idrettsklubb eller forening er det frustrerende å ikke motta viktig informasjon fordi noen har registrert e-postadressen din feil eller fordi du ved en glipp ikke har blitt oppført i medlemsregisteret. Til sammenligning kan det være vel så frustrerende å fortsatt motta informasjon etter at du har meldt deg ut av en organisasjonen. Med oppdaterte medlemslister sikrer du at alle som skal få informasjon, får det, og at alle som ikke skal få informasjon, ikke får det.

Hvis dere mener at et moderne system som alle i foreningen kan bruke, til alt og i en og samme løsning er det dere trenger – er det grunn til å tro at fordelene ved å bytte medlemssystem langt vil overstige ulempene for dere.

Ønsker du et uforpliktende møte med oss?

Ta kontakt

Vi leverer

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende