Onboarding: Rubic gjør alt

Onboarding: Rubic gjør alt

Inkludert

  • Oppstartsmøte med kunde
  • Oppsett av Rubic
  • Oppsett av betalingsløsning
  • Import av medlemmer
  • Duplikatkontroll
  • Kobling av familiemedlemmer
  • Oppsett av organisasjonstruktur
  • Integrasjoner

Kunde og Rubic gjennomfører jevnlige møter i denne importprosessen. Det lages en plan for hele onboardingprosessen. Prisen som gis her er en fastpris. 

Ta kontakt

Vi leverer

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende