Ny lov om tros-og livssynssamfunn!

Fra 01.01.2021 kom det en ny lov som omhandler tros- og livssynssamfunn, denne endrer kravene til antall medlemmer og rapportering til myndighetene.

Aktiv innmelding

Den nye loven endrer praksis når det gjelder registrering av medlemmer. Barn under 15 år skal ikke lenger automatisk føres opp som medlemmer av samme trossamfunn som mor eller far. Menighetene kan derfor ikke automatisk føre opp nyfødte som medlemmer i et trossamfunn, selv om foreldrene allerede er medlemmer. De som har foreldreansvar må aktivt melde inn sitt barn.

For at et trossamfunn skal kunne søke om tilskudd for medlemmer, må medlemmene være innmeldt innen 1. januar det året man søker tilskudd for. Medlemmer må være bosatt i Norge, og medlemmene må kun være registrert som medlem i ett trossamfunn.

Organisasjonsnummer

Tros- og livssynssamfunn må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å kunne bli registrert og kreve tilskudd etter den nye trossamfunnsloven. 

Tros- og livssynssamfunn som behøver et nytt organisasjonsnummer, anbefales å sende inn elektronisk melding om registrering i Enhetsregisteret så tidlig som mulig, slik at organisasjonsnummeret kan bli tildelt i god tid før 1. mars 2021. 

I korte trekk betyr er dette endringene:

  • Antallskrav for registrering og tilskudd.
  • Sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn.
  • Organisasjonsnummer. 

Les mer om loven

Lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) trådte i kraft 1. januar 2021.

Hvorfor Rubic?

Benytt sjansen til å bli med på vårt tilbud som er tilrettelagt for endringene i den nye loven.

Du vil få en fast pris som inkluderer lisens, opplæring og support på vårt omfattende medlemssystem.
Rubic sine løsninger og kompetanse løser dette for deg på en rimelig og god måte.

Vi har lang erfaring gjennom arbeid med våre over 1000 lag og foreninger. Kom raskt i gang med et nytt system i dag!

Vi kan hjelpe deg med

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser.

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser.

Del denne artikkelen

Prøv GRATIS i 30 dager!

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene. 

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å

  • drive profesjonelt
  • yte god service til medlemmene
  • frigjøre mest mulig tid hos administrasjon og frivillige
  • sørge for god kommunikasjon og samhandling mot grupper/medlemmer, grupper og mellom medlemmer

Logg inn