Priser

Vi har ingen standardpris siden hver leveranse forskjellige basert på standard programvare. Vi ønsker å vite litt mer om dere før vi finner de produkter som passer for din forening. I tillegg til abonnementene under tilbyr vi en tjenestepakke, Rubic Kompis, hvor vi hjelper dere med driftsmessige oppgaver for å hjelpe dere med å øke inntjening og effektivitet.

Rubic passer for alle type foreninger

FAQ

Har Rubic en inkludert betalingsløsning?

Ja, du kan både fakturere og betale regninger i Rubic sitt system. Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller på PC. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Kan man kommunisere på e-post og sms?

Ja, det kan du. Vi vet kommunikasjon med medlemmer, foreldre, administrasjon og ledelse er helt essensielt for at alle skal få en god opplevelse av organisasjonen. Derfor har Rubic gjort det enkelt å sende ut relevant informasjon til én, noen få eller mange. Det er enkelt å lage filtre og grupper slik at du har oversikt over hvem som skal ha hvilken informasjon.

Kan Rubic brukes til å ha et oppdatert medlemsregister?

Ja, Rubic gir deg et medlemsregister som alltid er oppdatert. Når en lagleder eller trener registrerer en ny spiller på sitt lag, blir han eller hun automatisk registrert som medlem i klubben, uten at det krever ytterligere administrasjon. Så sant registreringen blir utført riktig, at navn blir stavet riktig, og at dere er konsekvente ved bruk av eventuelle mellomnavn, vil det heller ikke være fare for at det oppstår duplikater.

Medlemsansvarlig og kasserer i én og samme person?

Medlemsansvarlig og kasserer har liknende, men ikke helt like, ansvarsområder. En medlemsansvarlig holder oversikt over medlemsregisteret og kan ha behov for å se hvilke personer som har betalt og hvem som ikke har gjort det. Kasserer vil i større grad kun ha behov for å se hvor mange som har betalt per dags dato. Med Rubic kan begge deler enkelt administreres. Mange klubber, foreninger og organisasjoner er for små til at medlemsansvarlig og kasserer er to forskjellige personer. Med to roller i samme person blir det mye å holde styr på. Uavhengig av om én eller to personer fyller disse rollene, kan Rubic hjelpe til med å holde arbeidsmengden under kontroll.

Fornøyde medlemmer

Som medlem i en forening er det frustrerende å ikke motta viktig informasjon fordi noen har registrert e-postadressen din feil eller fordi du ved en glipp ikke har blitt oppført i medlemsregisteret. Til sammenligning kan det være vel så frustrerende å fortsatt motta informasjon etter at du har meldt deg ut av en organisasjonen. Med oppdaterte medlemslister sikrer du at alle som skal få informasjon, får det, og at alle som ikke skal få informasjon, ikke får det.