Rubic teamet vokser og tar ytterligere steg i 2021

Rubic har i 2020 og 2021 tatt store steg, vi har vokst fra 3 ansatt til 11 ansatte. Nå investerer vi i plattform, i løpet av 2021 og 2022 kommer våre nye app Rubic Connect til å ta over for Rubic Lagetmitt. Plattform Vi har videreutviklet og fornyet plattformen vår, dette gjør oss enda bedre […]