Velkommen som kunde!

Følg stegende under for å komme i gang!

Steg 1 - innsending av informasjon

Steg 2 - Import av medlemmer

Hent ut medlemsliste fra gammelt system, og send inn til oss i Rubic for importering: 

  1. Hent ut medlemslisten fra gammelt system. Ofte hentes den ut via en eksport-funksjon. Leverandør av gammelt system er ofte behjelpelige ved spørsmål. 
  2. Vi foretrekker filen på Excel-format (.xlsx eller lignende).  
  3. Se på eksempelfilen under. Forsøk å tilpasse filen deres etter denne, og send så inn filen til oss i Rubic. Jo mer lik eksempelfilen – jo fortere vil det gå å få den importert i Rubic. 

Trykk her for bruk av vår excel fil! Forklaring av filen står rett under. (Excel dokument)

Forklaring av importfil. (PDF dokument)

Send til Support@rubic.no

Steg 3 - Inngå avtale med betalingsleverandør

For at klubben skal kunne ta i mot betalinger i systemet, som kortbetaling og Vipps, må det inngås avtale med vår betalingsleverandør Swedbank. Egen mail fra Rubic blir sendt ut om dette med en link til skjema som fylles ut av ansvarlig i organisasjonen. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til dette eller ikke har fått mailen.

Steg 4 - Rubic setter opp

Rubic setter opp organisasjonen, legger inn medlemmer, klargjør betalingsoppsett og legger inn tilleggsinformasjon. 

Vi melder tilbake kontinuerlig om status på dette, så fort arbeidet er utført tar vi kontakt igjen og avtaler videre løp. 

Steg 5 - Opplæring og oppsummering

Dere blir tilsendt en veiledning på mail tilpasset deres organisasjonen. I tillegg avtaler vi en egen en-til-en opplæring for deres organisasjon. Som regel kjører vi dette online på Teams. 

Om dere ønsker kurs hos dere, vil reisekostnader + kursavgift komme i tillegg.

Se også våre øvrige hjelperessurser.   

Steg 6 - Hjelperssurser

Support på mail: support@rubic.no 

Support på tlf: 4000 2292 (08:00 – 16:00)

Supportsenteret: Rubic AS Kundesenter  

  • “Hjelp”-knappen du finner inne i systemet er direkte linket opp mot supportsenteret

Youtube-kanalen vår: Rubic AS