Velkommen til Rubic

Vi skal nå onboarde dere inn som kunde hos Rubic. I e-post du har fått av oss har du fått en kontaktperson underveis i denne prosessen. Om du lurer på noe ta kontakt med din selger eller din kontaktperson. 

Steg 1

Send inn avtale til Swedbank. Dette må dere starte med, behandlingstid er ca 14. dager på dette. 

Avtalesøknad

Før dere begynner kan det være lurt å finne frem noen dokumenter som må legges ved søknaden.

  • Vedtekter
  • Signert protokoll fra årsmøte
  • Regnskap og balanse fra siste år

 

Anbefaler også at dere åpner brreg.no i et eget vindu for å ha tilgang på korrekt data som skal fylles inn i søknaden samt i forhold til signaturrettigheter.

Avtalesøknaden kan fylles ut av hvem som helst, men må signeres av enten daglig leder eller prokurist alene eller den/de som har signaturrett i foreningen. Om dere ikke har definert signaturrettigheter så må samtlige av styrets medlemmer signere denne avtalen.

Se veileder for hvordan denne søknaden fylles ut

Trygghet for kunden

Alle deres fakturaer vil bli håndtert i separate reskontro, med deres eget unike klientmedelskonto hos PayEx. Dette garanterer at løsningen ivaretas i henhold til de direktiv og lovverk som regulerer håndtering av klientmidler.

Vipps 5 % + 3 kr

Bank-/Kreditkort 5 % + 2 kr

OCR / Faktura 10 kr per innbetaling + 125 kr per måned

Se vår prisliste her

Steg 2

Del 1

Last opp medlemsliste 

I steg 2 sender dere inn medlemslisten deres. For at vi skal få lagt inn denne må dere følge vedlagt mal. I denne malen ligger alle felter vi krever, med forklaring på hva som skal fylles ut. Dere har i tillegg til våre standardfelter maks 10 ekstrafelter hvor dere kan legge til ekstrainformasjon som ikke passer inn noe annet sted. Last ned malen her

Om dere sender oss en medlemsliste som ikke følger malen påløper det ekstra kostnader og lengre ventetid.

Last opp medlemslisten her

Last opp medlemsliste

Maximum file size: 516MB

Del 2

Vi setter opp tilgang til admin / kontaktperson. Vi har lagt ved noen «kom i gang»-videoer under som du kan se på mens vi legger inn deres medlemmer.

Trykk her for å se vår supportside

Steg 3

I dette steget vil vi sette opp endelig løsning basert på det dere er enige med vår selger om. Onboardingsansvarlig vil ta kontakt med dere når dere kan forvente at løsningen er klar og forslag til datoer for opplæring. 

Steg 4

Opplæring i systemet gjennomføres når alle medlemmer er lagt inn samt at løsningen er ferdig satt opp fra onboarding sin side. 

Kom i gang video

Legg til din overskrift her

Rubic AS - 2023