Vandelskontroll skal sikre at din klubb er trygg.

Fotball banefordeling

Les om hvilke yrker som krever politiattester. Idretten gjennom idrettsstyret har vedtatt følgende: Dersom det er anmerkninger knyttet til en politiattest, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet […]

Fikk medlemssystem spesialutviklet etter behov og årets mange konkurranser

Barn leker med ball på gress

Norsk Selskap for Fotografi slet med et gammelt system som hadde blitt flikket på i mange år, og som til slutt var umulig å oppdatere. Samtidig hadde de så komplekse behov at det var vanskelig å finne et standardsystem som dekket alt. Løsningen var å få tilpasset systemet etter deres behov. Inntrykket av Rubic er […]