Fotball banefordeling

Vandelskontroll skal sikre at din klubb er trygg.

Les om hvilke yrker som krever politiattester.

Idretten gjennom idrettsstyret har vedtatt følgende:

Dersom det er anmerkninger knyttet til en politiattest, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.   

Styret i idrettslaget skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. 

Sånn kan en prosess for vedlikehold av et register for fremviste politiattester se ut.

  1. Idrettslaget har periodisk oppfølging av hvem som har gyldig politiattest. Dette gjøres av politiattestansvarlig.
  2. Bekreftelse på formålet gis av idrettslaget til den som skal søke(som ikke har fremvist gyldig politiattest). 
  3. Søker fyller ut sine data og leverer en scannet versjon av søknaden på attest.politi.no
  4. Søker mottar Politiattest fra Politiet.
  5. Denne skal fremvises for politiattestansvarlig i idrettslaget.
  6. Idrettslaget oppdaterer sitt register over hvem som har fremvist politiattest.


Hvorfor RUBIC?

Jo, vi har laget en løsning som håndterer saksflyten for politiattest – Denne gjør jobben enklere for klubbens ansvarlige for politiattester. I tillegg har vi registre for alle tillitsvalgte i klubben og historikk på hvem som har gjort hva i klubben. Les mer her.


Siste fra blogg

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Del denne artikkelen

Årets største dugnad

Minst 25.000 frivilligtimer kreves når verdenseliten i alpint setter utfor bakkene i Kvitfjell. – Dette er ikke noen vanlig dugnad, sier Bente Fjellstad Bjørge i

Les mer »

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende

Prøv Gratis

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene.

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å:

  • Drive profesjonelt
  • Yte god service til medlemmene
  • Frigjøre mest mulig tid hos administrasjon
  • Sørge for god kommunikasjon mellom grupper og medlemmer