Betalingsplaner

Betalingsplaner

Med betalingsplaner kan man enkelt sette opp et faktureringsbeløp utover året med flere termindatoer som faktureres automatisk. Det betyr at faktureringen skjer automatisk til de terminene man har satt opp.
Enkelt kan du se status per person for hver termin som er fakturert. 

Enkelt oppsett

Man setter enkelt opp betalingsplanen med det man ønsker å fakturere. Planen kan settes opp på både gruppe-, avdelings- og organisasjonsnivå. Betalingsplan er et nyttig verktøy for å håndtering av medlemsfakturering og andre fakturaer som skal gå ut jevnlig. 

Mulighet for individuelle unntak

I betalingsplaner har du mulighet til å legge inn individuelle unntak på et medlem. Det betyr at man kan legge til rabatter osv. på en person.

Betalingsplaner er en underkomponent av Rubic Medlemssystem. 

Ta kontakt

Vi leverer

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende