Full oversikt for foreldre, trenere og utøvere med pushvarsel på mobilen

Er treningen flyttet på kort varsel? Skal treningsavgiften betales eller ønskes oversikt over hva som er innbetalt? Skal medlemmene påmeldes et arrangement? Alt dette og mye mer gjøres med få tastetrykk i mobilappen til medlemssystemet Rubic.

Mange bruker fremdeles excel-ark og andre tungvinte løsninger for å holde oversikt over baner, kontingent, medlemmer og arrangementer. Mye bortkastet tid som lett kunne vært unngått med Rubics medlemssystem.

Mobilappen LagetMitt
I de aller fleste idrettslag og -klubber er det færre baner og ressurser enn det er lag. Det betyr at det ikke nødvendigvis er trening til fast tid og på fast sted hver eneste uke. Med Rubic LagetMitt får du all informasjonen du trenger på ett sted, integrert med medlemsregisteret. Det er enkelt å sjekke treningstid og -sted, og du får push-varsel på mobilen hvis det skjer endringer i siste liten. ​

Det er slutt på tiden da banefordeler flytter en aktivitetet, for at så alle lagledere, utøvere og foresatte aktivt må søke etter oppdatert informasjon i flere miljøer. En endring, en visning, oppdaterte data til alle involverte.

Verktøyet gir alle ressurser tilknyttet gruppen muligheten til å kommunisere raskt uten å være avhengig av en tredjepart. All informasjon om utøvere og støtteapparatet kan synkroniseres automatisk mot medlemsregisteret. På den måten er klubben sikret at informasjonen som ligger i begge systemer hele tiden er oppdatert. Da kan støtteapparatet og i første rekke foreldrekontakten i hvert lag sørge for at LagetMitt er oppdatert, forklarer Rune Solholm Bakken, grunnlegger av Rubic.

Idrettsklubben Lyn Ski om LagetMitt

Min Side
Min Side gir medlemmet mulighet til å redigere sin egen informasjon og på sin egen familie. På denne siden kan man også få oversikt over betalinger som er gjort eller ikke gjort. Videre kan også via min side melde seg på arrangementer i organisasjonen regi både dugnad og påmeldinger. Medlemmet kan også via her registere et betalingskort som medlemmet blir automatisk trukket fra ved utsending av diverse kontigenter.

Oversiktlig påmeldingsprosess til arrangement og dugnad

Støtteapparatet kjenner laget
Fordelene med å overlate oppdateringer av LagetMitt til støtteapparatet i hvert lag er åpenbare;

Det er støtteapparatet som har oversikt over hvem som er utøvere, foresatte og hvem som er i støtteapparatet. I stedet for å melde inn endringer til administrasjonen i klubben, skal støtteapparatet selv sørge for å oppdatere oversikten over utøvere/spillere og de som er i støtteapparatet.

Informasjon om utøvere og støtteapparatet i LagetMitt synkroniseres automatisk mot medlemsregisteret.

Løsningen på hverdagsheltens utfordringer

Barn med kappe holder armen opp mot himmelen

Laglederverktøy
Rubic LagetMitt var opprinnelig et laglederverktøy. Det består av en webside samt en mobil-app som dekker behovet hos hver enkelt bruker der de er, enten de er foresatte, utøver eller trener. Websiden brukes for planlegging og mer omfattende oppgaver mens mobilappen er det primære verktøyet.

Rubic LagetMitt brukes daglig av flere tusen brukere til planlegging, kommunikasjon og håndtering av plutselige endringer på et team, avdeling eller klubb. Modulen har de senere årene vokst til et klubbverktøy hvor man administrerer ressursfordeling, politiattester, påmeldinger og betalinger i tillegg til å være et viktig kommunikasjonsverktøy på tvers av team i organisasjonen.

NIF- godkjent
Rubic er et medlemsregister som er godkjent av Norges idrettsforbund (NIF).

Alle norske idrettslag skal bruke et digitalt medlemsregister som er godkjent av NIF for at Kultur- og kirkedepartementet skal ha oversikt over alle medlemmer. Du kan trygt velge Rubic, ettersom vi tilfredsstiller dette kravet, avslutter Solholm Bakken.

Siste fra blogg

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Del denne artikkelen

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende

Prøv Gratis

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene.

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å:

  • Drive profesjonelt
  • Yte god service til medlemmene
  • Frigjøre mest mulig tid hos administrasjon
  • Sørge for god kommunikasjon mellom grupper og medlemmer