Gruppe mennesker samlet i ring

Hvordan starter jeg en forening?

I en forening får du anledning til å dyrke din interesse sammen med andre likesinnede, ved å delta på foredrag, visninger, samlinger og mye annet. Forenings-Norge er stort og mangfoldig, og det finnes utallige foreninger som enten fremmer en interesse eller danner fellesskap for folk som deler en interesse for et tema.


PRØV GRATIS I 30 DAGER

Lars Tungen har vært med på å starte flere foreninger og er selv med i en rekke ulike foreninger innenfor historie og næringsutvikling. I dag er han mest aktiv i Kvam Historiske Forening, hvor han også er nestleder. Vi har snakket med Tungen og fått en liten innføring i hvordan det kan være lurt å gå frem hvis du har lyst til å starte en ny forening.

Alle kan starte en forening

Lars Tungen nestleder i Kvam historiske forening
Lars Tungen, nestleder i Kvam Historiske Forening

Det finnes i utgangspunktet ingen begrensninger for hvem som kan starte en forening. Ifølge Tungen kan, og bør, alle som ønsker det, starte en forening.

– Det beste med foreninger er fellesskapet og det sosiale miljøet. Hvis du har noe du brenner for, vil du sannsynligvis oppleve at interessen blir styrket når den deles med flere, forteller Tungen.

Både det å være med i og å starte en forening er bare positivt for alle som har lyst til å dyrke sin interesse videre. Det vil også være hensiktsmessig rent økonomisk. Selv om vi alle kan si oss enige i at de beste tingene i livet er gratis, så er det allikevel behov for penger av og til. For en forening vil det blant annet være nødvendig med en økonomi som gjør det mulig å finansiere spesielle foredrag, visninger og organiserte turer. Det å ha gode rutiner rundt økonomien gir i det hele tatt foreningen mange flere muligheter.

Hvordan går jeg frem?

Før du starter en forening kan det lønne seg å ha samlet en liten gjeng, eller i alle fall en håndfull personer, som kan tenke seg å sitte i styret. Når du har samlet disse, kan du kalle inn til et stiftelsesmøte. Jo flere som møter opp her, jo bedre. Det er også lurt å ha en tanke om hva slags styre man skal ha, ellers kan det bli vanskelig å få folk til å stille. De aller færreste ønsker å påta seg et verv på sparket.

På stiftelsesmøtet blir dere enige om foreningens navn, hvilken kommune den skal registreres i, hva formålet med foreningen skal være og hvem som kan være medlem (private, organisasjoner eller bedrifter, eller en kombinasjon av disse). Dette kalles vedtekter og nedtegnes i et dokument kalt «foreningens vedtekter». Når dette er på plass sendes det og informasjon om styresammensetningen til Brønnøysundregisteret for å få foreningen registrert.

Markedsdag for Kvam Historiske Forening
Markedsdag med Kvam Historiske Forening

Fullfør arbeidet

Når foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret, har dere kommet langt på vei. Men det er allikevel noen punkter som gjenstår før foreningen er fullendt. Foreningsmann Lars Tungen gir oss en kort oppsummering av de gjenstående trinnene:

1. Opprette bankkonto

Når foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret, får dere tildelt et organisasjonsnummer og kan opprette en bankkonto for foreningen.

2. Medlemsadministrasjon

Så snart det formelle er på plass, er det på tide å velge medlemssystem. Medlemssystemet må fungere til rekruttering og innmelding av medlemmer, være kompatibelt med web og sosiale medier samt ha et system for betaling av kontingent.

3. Kommunikasjon med medlemmer

Når alt det øvrige er på plass, er alt klart til å begynne å kommunisere med medlemmene dine. Sørg for å utarbeide strategier og midler for kommunikasjon med medlemmene, slik at det blir enkelt å følge opp for deg og andre i administrasjonen.

4. Arrangementer

Mye av kjernevirksomheten til foreninger dreier seg om det å organisere arrangementer, visninger, foredrag og annet av interesse for medlemmene. I den forbindelse er det også behov for dugnader, tildeling av vakter og andre oppgaver.

5. Årsmøte

Enhver forening er pålagt å holde et årlig årsmøte. Her gjennomgås medlemstallene og den økonomiske situasjonen. Det skal også stemmes over vedtak og forslag, og alle som har betalt kontingent har stemmerett ved disse møtene.

Les mer om hvordan du går frem for å starte en forening på nettsidene til Brønnøysundregisteret.

Hvorfor starte forening?

Sitter du med en idé eller et ønske om å starte en forening? Det er mange gode grunner til å la den idéen bli virkelighet. Fordelen med å ha organisert seg i en forening er først og fremst det at du får et organisasjonsnummer og muligheten til å ha en organisert økonomi. Når du har en bankkonto som er knyttet til foreningen, og ikke deg som privatperson, så får du en mye ryddigere løsning skattemessig.

Stadig flere velger Rubic

Kvam Historiske Forening bruker Rubic for å håndtere medlemmene sine, få inn betalinger og kommunisere informasjon om arrangementer og foredrag. Og de er ikke alene. Stadig flere foreninger velger å bruke Rubic som sitt medlemssystem. Kanskje er Rubic løsningen som også passer din forening? Prøv systemet uforpliktende og gratis i 30 dager, og se hvor enkelt medlemshåndtering kan være.

Siste fra blogg

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Del denne artikkelen

Peer Gynt

Fra å være et system rettet mot idrettslag har Rubic utviklet seg til å bli et system som også fungerer godt for andre lag og

Les mer »

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende

Prøv Gratis

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene.

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å:

  • Drive profesjonelt
  • Yte god service til medlemmene
  • Frigjøre mest mulig tid hos administrasjon
  • Sørge for god kommunikasjon mellom grupper og medlemmer