Nytt styre hva nå?

Årsmøtet i foreningen eller idrettslaget skal velge nytt styre for året som kommer, og for nye styremedlemmer er det viktige punkter man må sette seg inn i.

Styremedlemmene må først sette seg inn i sine verv og funksjoner slik at man vet hvem som skal gjøre hva og hva som forventes av vervet. Det er nyttig å gå gjennom loven til idrettslaget eller foreningen, samt hvilke lovpålagte oppgaver styret har. En del ansvarsområder må fordeles internt i styret, og de som har verv som forplikter idrettslaget og foreningen juridisk må også gjøres oppmerksom på dette.  I idretten bør styret oppnevne en person som er ansvarlig for politiattestene i klubben, samt to personer som kan disponere bankkontoene dette gjelder også foreningen. For disse må det også tegnes underslagsforsikring.

For at nødvendig informasjon skal nå fram dit den skal, er det også viktig å huske å oppdatere informasjonen om idrettslaget i NIF`s Sportsadmin/Klubbadmin, samt firmaattesten i Brønnøysundregisteret dette gjelder også foreningen. Et styremedlem bør også utnevnes som ansvarlig for det elektroniske medlemsregister.

Det neste man gjør, er å gå gjennom budsjettene og handlingsplanen for året som kommer. Hvilke visjoner og verdier har – og skal – idrettslaget eller foreningen ha? Hva er det som skjer i året som kommer av viktige hendelser? Har foreningen en foreningens håndbok, må man også gå gjennom denne.

Dersom årsmøtet har valgt ny valgkomite, må rutinene for valgkomiteen overbringes til de nye. Det er også lurt å gå gjennom rutinene i styrearbeidet, hva som er fast agenda for styremøtene, eventuelle “hjemmelekser”, innkallinger, protokoller og hvordan informasjon skal gis til medlemmene, slik at alle styremedlemmene er sine oppgaver bevisst. Foruten årsmøtet, som er foreningens eller idrettsforeningens høyeste myndighet, er det styret som har myndighet mellom årsmøtene. Dersom årsmøtet har vedtatt lovendringer eller tillegg til loven, eller andre endringer i organisasjonen som å opprette eller legge ned grupper, skal årsmøteprotokollen også sendes til idrettskretsen.

Det viktigste for godt styrearbeid, er godt samarbeid, og at styremedlemmene snakker sammen. Når alle vet hvilke oppgaver de har, og utfører dem som de skal, ligger alt til rette for et nytt, godt år!

Prøv gratis i 30 dager!

Rubic gjør medlems- og foreningsarbeid enkelt, effektivt og morsomt!

Ta kontakt, så ser vi sammen på hva Rubic kan gjøre for din organisasjon. Vi garanterer at du som Rubic-bruker blir fornøyd! Booke et møte her!

«RUBIC forenkler og effektiviserer din hverdag!»

Siste fra blogg

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Kom i gang

RUBIC har hjulpet over tusen organisasjoner og deres medlemmer til en enklere hverdag. Få mer tid til aktivitet – prøv RUBIC uten forpliktelser

Del denne artikkelen

Friskis&Svettis Norge

Vi i Rubic er stolte og veldig fornøyde med at Friskis&Svettis har valgt Rubic sine løsninger for fremtiden. Større fokus på medlem og forenkling av driften

Les mer »

Mer tid til motorsykkel

Med over 1500 medlemmer nasjonalt og ti lokalklubber, ble det tidkrevende for BMW MC Norge å håndtere medlemsregister og kontingenter. I dag har de tatt

Les mer »

Jeg ønsker å bli mer effektiv

Book et møte med en av våre produktspesialister som vil hjelpe dere med å bli mer effektiv. Dette møte er helt uforpliktende

Prøv Gratis

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene.

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å:

  • Drive profesjonelt
  • Yte god service til medlemmene
  • Frigjøre mest mulig tid hos administrasjon
  • Sørge for god kommunikasjon mellom grupper og medlemmer