Opptak webinar Rubic Aktivitet

Gikk gjennom Rubic Aktivitet for administratorer/vert/trenere: Oppsett/Konfigurasjon Oppmøteregistrering Tildeling og kjøp at aktivitetskort Påmelding, avmelding og venteliste Rubic Connect (mobilappen)   https://www.youtube.com/watch?v=qOw-dJhZrPY Presentasjonen:

Uke 38: Felles opplæring for alle Friskis&Svettis klubber

Felles opplæring av alle Friskis&Svettis klubber. Målet er at alle skal være opp å kjøre på sitt system og sine data før denne opplæringen. Opplæringen vil skje for alle via Zoom den 23. september kl 19:00. Link til møtet er her  https://us02web.zoom.us/j/81323864227 Opplæringsseksjonen vil bli spilt inn og vil bli lagt ut på https://wordpress-561851-2693853.cloudwaysapps.com/friskissvettis/ Der […]

Friskis&Svettis oppdatering

  Her kommer en liten plan på hva som vil skje de neste ukene frem mot oppstart 1.oktober. Les nøye igjennom og har dere spørsmål ta kontakt med Lisa (lisa@rubic.no).    Uke 35: Pilot Lillehammer Pilot med Lillehammer ferdigstilles og vi prod setter systemet (inklusive ny app). Men ikke tilgjengelig for klubbene. Uke 36: Superbrukere […]

Webinar 4. August – Demo Rubic Aktivitet

Webinaret fra 4. August På dette Webinaret går vi igjennom, Administrasjon:Administrere treninger / timerDefinering av aktivitetskort og aktivitetstyperAdministrere aktivitetskort inkl frys / aktivering av kort For Medlem:Administrere kundeforholdBestille og betale time/medlemskapAvbestilleVentelisteRegistrere oppmøte 

Webinar Friskis&Svettis – Juli

  Video fra Webinar for ansvarlige i Friskis&Svettis 15.07.2021. Punkter var: – Sammenheng mellom Rubic Medlem og Rubic Aktivitet – Onboarding for klubbene – Organisasjonsstruktur – Inn/utmelding – Gi tilganger – Betalinger/Faktureringer – Rapportering Punkter som dekkes etter sommeren – Treninger/timer – Aktiviteter, aktivitetskort og aktivitetstyper – Deltakerlister, prikker – ..og mer rundt aktiviteter Presentasjon