Ny lov om tros-og livssynssamfunn!

Fra 01.01.2021 kom det en ny lov som omhandler tros- og livssynssamfunn, denne endrer kravene til antall medlemmer og rapportering til myndighetene. Aktiv innmelding Den nye loven endrer praksis når det gjelder registrering av medlemmer. Barn under 15 år skal ikke lenger automatisk føres opp som medlemmer av samme trossamfunn som mor eller far. Menighetene […]